bezpilulky.cz © 2015 Privacy Policy  

Přiblížíme Vám moc, sílu a bezohlednost potravinářského a farmaceutického průmyslu. Staňme se více uvědomělými, abychom dokázali rozeznat lži od pravd, abychom se přestali řídit příkazy systému, který je v rukou mocných ...

Náš cíl

Štítky

 

Produkty

Životní styl

Myšlení a stravování je základ

Správná životospráva

1. Změna myšlení

Možná to vypadá na první pohled jednoduše, ale fakt je ten, že změna myšlení patří do té nejtěžší katogorie a je jedno, kterého tématu se změna vlastně týká. Jednoduše řečeno, abychom dokázali změnit myšlení, je potřeba změnit - zvýšit úroveň našeho vědomí. Pokud si více uvědomíme důležitost našeho zdraví, budeme pro naše zdraví schopni také více udělat.

2. Změna jídelníčku

Otázky správné životosprávy jsou v dnešní době pokročilé civilizace stále aktuálnější. Stále více lidí si uvědomuje důležitost životosprávy a její vliv na celkový zdravotní stav člověka.

Ve chvíli, kdy dokážeme nastartovat proces změny myšlení, započne také postupná změna jídelníčku. Čím větší posun v myšlení, tím rychleji budeme schopni měnit jídelníček. Pustíme se do pátrání, jakže to vlastně je s tou zdravou výživou, co vůbec znamená tento pojem, začne skládat naší vlastní skládačku, která nám bude vyhovovat a odpovídat úrovni, kde se budeme nacházet.

bio, zdravá výživa
 

Slovní spojení, které se nám  velmi často  objevuje před očima na stránkách  novin , časopisů či marketingových prospektů . Co všechno je v něm zabaleno? A je ten náš životní styl , kterým žijeme, opravdu náš a  nebo nám vklouzl do života bez pozvání a my jsme ho mlčky přijali?

 

Životní styl můžeme charakterizovat jako systém relativně ustálených každodenních způsobů a projevů člověka. Zjednodušeně  bychom mohli říci, že je to způsob života. Patří sem hodnoty, které uznáváme, názor na společnost , na svět i na sebe.

Životní styl bychom si měli vědomě volit a pokud bychom se na něj mohli podívat z dálky, měli bychom ho spatřovat jako konzistentní způsob života, jehož jednotlivé prvky jsou ve vzájemném souladu. To znamená, že jedna strana mince je co si myslíme, co cítíme, co preferujeme a co chceme a druhá , jak žijeme doopravdy, jak se chováme a co děláme.

 

Konkrétní formu životního stylu ovlivňují dva  aspekty – vnější , což jsou   životní podmínky a vnitřní, což je již jedinec samotný spolu s jeho konkrétními , individuálními prioritami, potřebami a hodnotami. Náš životní styl, to znamená životní styl jednotlivce, se mění v závislosti na změně životních podmínek.

Vnější vlivy působí na člověka již od raného dětství a jsou to především  rodinné prostředí, vzdělávací systém a morálka.

 

A jaké faktory především ovlivňují životní styl?

Kultura , lokalita, vzdělání, příjem, sociální vztahy (úroveň), způsob trávení volného času .

Všechny tyto složky mají zásadní vliv na kvalitu našich životů

Preventivní  životospráva – preventivní životospráva  je způsob života, který předchází neshodám, napětí, stresu, špatné náladě, vyčerpanosti, konfliktům a nemocem .

Svoje zdraví nejvíce ovlivňujeme prostřednictvím svého životního stylu.

A tak, pokud se vydáme touto cestou, očekáváme, že po ní směřujeme  ke zdraví.

Neexistuje pouze jediná  správná. Důvod je zřejmý – každý z nás je individualita a tak potřeby a možnosti jsou rovněž individuální, tedy osobité.  Na cestě za zdravím je  třeba zohlednit stav fyzický i psychický , věk  a aktuální zdravotní stav.

Zdravý životní styl zahrnuje řadu aspektů: 

- vyváženou a kvalitní stravu

- kvalitní pitný režim

- pohybová aktivita, pobyt v přírodě

- duševní rovnováhu

- čas na relaxaci a odpočinek

- kvalitní mezilidské vztahy