bezpilulky.cz © 2015 Privacy Policy  

Přiblížíme Vám moc, sílu a bezohlednost potravinářského a farmaceutického průmyslu. Staňme se více uvědomělými, abychom dokázali rozeznat lži od pravd, abychom se přestali řídit příkazy systému, který je v rukou mocných ...

Náš cíl

Štítky

 

Pravidelný trénink zraku přirozeně snižuje ztrátu zraku související s věkem.

 

Pouze za pět dní tréninku se může zraková ostrost starších dospělých vyrovnat té, kterou měli ve dvaceti letech, podle překvapivé studie vedené výzkumníky z Kalifornské univerzity Riverside a Brownově univerzitě a publikované v časopisu Psychological Science.

Cílený zrakový tréninkový režim zlepšuje citlivost starších osob na kontrast a jejich schopnost vidět věci zblízka.

„ Náš výzkum poukazuje na to, že zrakový systém starších lidí si zachovává vysoký stupeň plasticity a demonstruje , že tréninkové metody mohou být použity na zlepšení funkce zraku“, tvrdí výzkumník Denton J.DeLoss.

Nejstarší forma ztráty zraku

Ztráta zraku a vizuálního zpracování je častým následkem stárnutí dokonce i u lidí bez jakékoliv oční nemoci. Ve skutečnosti studie ukázaly, že ztráta zrakového kontrastu( a odpovídající potíže se zrnitým zobrazováním nebo slabě zřetelným obrazem) nesouvisí se zdravím očí, ale je výsledkem změn mozkových funkcí.

„ To je důležité, protože citlivost na drobné změny v kontrastu je významným problémem starších jednotlivců a pokles kontrastní citlivosti způsobený věkem , může být v mnoha reálných životních situacích kritický, jako například jízda v noci“, tvrdí výzkumník Denton J. DeLoss.

Ztráta kontrastní citlivosti je obyčejně jednou z prvních  (zrakových ) změn, které se projeví v souvislosti se stárnutím. Mimo to, že činí řízení nebezpečnějším, rovněž může výrazně zvýšit riziko pádů.

Navzdory tomu, že ztráta kontrastní citlivosti je způsobená změnami v mozku, vědci zvažují, zda by tyto změny nemohly být reverzibilní ( vratné). Proto najali 16 mladých  dospělých  ( průměrný věk 22 let ) a 16 straších dospělých (průměrný věk 71 let), všechny bez očních onemocnění nebo úbytku kognitivních  funkcí. Účastníci denně navštěvovali  laboratoř na 1,5 hodinový  zrakový trénink po dobu 7 dní. Tréninky se skládaly z pohledu na pruhované obrázky a rozhodování o tom, jakým směrem byly otáčeny. Vědci v průběhu času  upravovali kontrast obrázků, posouvali zrnitost na takovou hranici, kterou byl každý účastník schopen rozlišit v předcházejících testech. Účastníci  denně dokončili 750 testů ,  celkově 3750 testů za týden.

V průběhu testů vědci používali důmyslná zařízení na měření  dilatace očí účastníků. To jim umožnilo vyloučit možnost, že by se zrak zlepšil v důsledku dilatace zorničky (pupily).

Dramatické zlepšení v průběhu dní

Vědci zjistili, že zatímco na začátku studie měli mladší dospělí lepší kontrastní citlivost, ke konci se citlivost starších dospělých  zlepšila natolik, že odpovídala mladším. Podíl roztažení zorničky (dilatace pupily) na tomto zlepšení byl minimální – téměř celé zlepšení vycházelo ze zvýšené funkce mozku.

Překvapivě, zraková ostrost obou skupin , i mladších i starších dospělých, se dramaticky zvýšila v průběhu studie – pouze za pět dní. U starších se zlepšila jejich schopnost vidět blízké předměty, zatímco u mladších se zlepšila jejich  schopnost vidět předměty vzdálené.

Výsledky byly natolik překvapivé, že výzkumníci zdvojnásobili počet účastníků studie, aby se ujistili, že nešlo jen o šťastnou náhodu. Výsledky byly stejné.

„Neočekávali jsme tak významné změny v ostrosti vidění jen za pět dní tréninku“, řekl DeLoss.  „Zaznamenali jsme  průměrné zlepšení o přibližně o tři listy ve standardních testech ostrosti. Odpovídal by tomu pokles o pět písmen v řadě na standardním testu zraku, vycházejícího z tabulky, kterou běžně vídáte v ordinacích  očních lékařů“.

Vědci plánují uskutečnit další studie, aby zjistili, zda výhody plynoucí z tréninku mohou také zlepšit  výkonost při skutečných úlohách, jako například při řízení automobilu.

„Doufáme, že v budoucnosti budeme moci pokračovat v této linii výzkumu a nakonec nám to umožní vytvořit zákroky, které by mohli být použity širokou veřejností  proti ztrátě zraku související s věkem“, řekl DeLoss.

Droj překladu:

 

http://www.naturalnews.com/049245_eye_training_vision_loss_brain_function.html#ixzz3WYy6O7yZ

Zdroje:

http://www.psychologicalscience.org

http://pss.sagepub.com

http://ucrtoday.ucr.edu