bezpilulky.cz © 2015 Privacy Policy  

Přiblížíme Vám moc, sílu a bezohlednost potravinářského a farmaceutického průmyslu. Staňme se více uvědomělými, abychom dokázali rozeznat lži od pravd, abychom se přestali řídit příkazy systému, který je v rukou mocných ...

Náš cíl

Štítky

 

Tlusté střevo

 

Tlusté střevo je nedílnou součástí trávicího traktu. Hraje v procesu trávení důležitou roli, pomocí defekace zbavuje tělo nestrávených zbytků potravy a nepotřebných a toxických látek. V zájmu každého člověka je , aby celé trávicí ústrojí, především  tlusté střevo dobře fungovalo a plnilo svou roli. Na to je zapotřebí myslet při výběru potravin, způsobu stravování, ale i při vytváření správných životních návyků. Zdravý životní styl je odrazovým můstkem pro zdraví celého organismu.

Prevence nemocí tlustého střeva

Pokud jde o infekční choroby, spočívá prevence v dodržování hygienických návyků (mytí rukou po použití WC, po práci, před jídlem apod.), vyhýbání se prostředí, kde by mohlo dojít k nákaze a v požívání nezávadných a čerstvých potravin. I tak může dojít k infekci.

V neinfekčních případech jde o správný životní styl, vhodné návyky. Mezi ně patří nejen správný způsob stravování (především dostatek vlákniny a zeleniny, omezení přepálených tuků, tučných a těžkých jídel), ale i dostatek odpočinku a pohybu. Jak už bylo uvedeno výše, velmi důležité je vytvoření pravidelného vyprazdňovacího reflexu. Mezi další body prevence patří abstinence škodlivých látek (alkoholu, kouřových zplodin, drog a chemických látek, nadužívání léků). Zásadní je psychická hygiena, schopnost řešit problémy včas a otevřeně, úměrná ventilace agrese a jiné.

Podpořit správné trávení a vyprazdňování lze i doplňky stravy, bylinnými produkty, posílením imunity apod. Na trhu je k dostání spousta takových preparátů, které nejsou podmíněné receptem od lékaře. Aspoň dvakrát do roka by se měl organismus pročistit tzv. detoxikací. Detoxikační prostředky i kůry je možné zakoupit v lékárnách nebo na internetu.

Druh a kvalita potravy, kterou jíte, má vitální význam. Dobrá výživa neregeneruje jen buňky a tkáně vašeho těla, ale ovlivňuje také vylučovací procesy, kterými se z vašeho těla odstraňuje odpadové a škodlivé látky, aby se zabránilo jejich rozkladu formou kvašení a hniloby. Jestliže odpadové produkty v těle zůstávají a hromadí se, není potom možné dosáhnout dynamického zdravotního stavu.

Vyloučení nestrávené potravy a jiných odpadových látek je stejně důležité jako dobré trávení a správný příjem potravy, neboť v důsledku nahromaděné, nevyloučené stolice a odpadu, musí nevyhnutelně dojít k toxémii - otravě krve. Většině lidí není jasné, že odpadové látky, které se z těla dokonale neodstraní, vytvářejí v tlustém střevě tolik kvašení a hniloby, že jejich hromadění vede k latentnímu churavění.

 

CO JE ZÁCPA?

    Odborný název OBSTIPATIO je odvozen od latinského slova „obstipare“, což znamená ucpávat, městnat, stlačit. Být ucpán tedy znamená, že nahromaděné masy stolice ztěžují vyprazdňování. Stav „ucpání“ může však také znamenat nahromadění stolice někde ve střevě, i přes zdánlivě normální stolici.

    Zácpa je potíž číslo jedna, která je základem téměř každé nemoci, může se považovat za počáteční a první příčinu skoro každé poruchy lidského organizmu. Je nejčastější chorobou „civilizovaného“ lidstva. Zácpa ovlivní zdraví tlustého střeva, na kterém závisí zdraví těla jako celku.

    Existují dvě příčiny zácpy. Ta první je konzumace denaturovaných a rafinovaných potravin, které nemohou vyživovat orgány zodpovědné za vylučování odpadových látek. Druhá příčina, která se vyskytuje častěji u mladých lidí - ale i starší a zralí jedinci nejsou ušetřeni - je, že při nucení na stolici nenecháme všechno ležet a běžet a nespěcháme přímo na WC.

ZÁCPOU TRPÍ FUNKCE STŘEVA

    Kdyby vyřešení problému ucpání záviselo jen na vypláchnutí volně ležících substancí v tlustém střevě, nebylo by těžké situaci zvládnout. Vyšší nálev je většinou dostačující. Tak jednoduché to však není. Zácpa nespočívá jen v zadržení stolice ve střevě, ale také v městnání v první polovině tlustého střeva, od slepého střeva do poloviny příčného tračníku. Slepé střevo je umístěno v blízkosti chlopně, která je na začátku tlustého střeva. Stěny tohoto úseku střeva jsou vybaveny citlivými nervy a svaly, které mají za úkol vyvolávat vlnovité pohyby - známé jako peristaltika - a tak dopravit obsah střevní ze slepého střeva do konečníku, aby mohl být vyloučen. Jde o vzdálenost asi 150 centimetrů.

NORMÁLNÍ TLUSTÉ STŘEVO

    Prstencová svalovina a střevní výdutě a jejich vztah k částem těla a nemocem

    Na diagramu „Léčba tlustého střeva“ vidíte, že je slepé střevo část vzestupného tračníku a leží u odstupu tenkého střeva. Konečník je dolní úsek tlustého střeva.

    Nehledě k peristaltice má první polovina tlustého střeva dva další důležité úkoly. Za prvé má získat ze zbytků strávené potravy přicházející z tenkého střeva všechny živiny, které jsou k dispozici a které tenké střevo nemohlo vstřebat. Za tím účelem se kašovitý obsah střeva odvodní a tekutina se předá s ostatními živinami stěnou střevní do krve. Takto získané živiny dopravují cévy střevní stěny do jater k dalšímu zpracování.

    Jestliže stolice v tlustém střevě kvasí a zahnívá, přicházejí shora jmenované živiny do krve jako toxické substance. Co by v normálním případě bylo výživné, způsobuje teď toxémii - otravu krve (viz také Dr. John Tolden: Všechny choroby začínají toxémií).

    Toxiny jsou produkovány patogenními (choroby vyvolávajícími) bakteriemi. Například furunkl (nežit) může být prvním ukazatelem toho, že je tělo v toxemickém stavu.

    Mnozí, ať zdravotníci nebo laikové, se domnívají, že nálevy a výplachy střeva odplaví střevní flóru a kluzký povlak tlustého střeva. Tato domněnka je nesprávná a postrádá důkazů. Jestliže tvrdá stolice vytvoří ve střevě krusty je nemožné, aby sliznice tlustého střeva normálně pracovala a její žlázy produkovaly nutný hlen. Chybějící kluzkost sliznice zhoršuje zácpu a tím i toxémii.

    Krusta z fekálií ruší, nebo dokonce brání rozprostření kluzkého hlenu ve střevě, vzniku peristaltických pohybů střev, absorpci a využití živin z obsahu střevního, které sem přešly z tenkého střeva.

    Není třeba velké představivosti k tomu, že mazlavá stolice může snadno tvořit povlak na vnitřní straně střevní stěny, který se svými vlastnostmi podobá lepidlu. Je také zřejmé, že má takový povlak, který znemožňuje pohyby střeva, jehož následkem je pak permanentní toxémie.