bezpilulky.cz © 2015 Privacy Policy  

Přiblížíme Vám moc, sílu a bezohlednost potravinářského a farmaceutického průmyslu. Staňme se více uvědomělými, abychom dokázali rozeznat lži od pravd, abychom se přestali řídit příkazy systému, který je v rukou mocných ...

Náš cíl

Štítky

 

Coriolus a HPV

 

V poslední době se často mluví a škodlivost očkování, jež by mělo ženy ochránit před viry, jež vyvolávají rakovinu děložního čípku.

„Představitelé zdravotnického establishmentu i poslanci neznají nebo vědomě přehlížejí skutečnost,“ říká prof. Anna Strunecká o záměru hradit stále ještě nedostatečně vyzkoušené vakcíny.

Politici navrhují, aby rodiče dívek ve věku 13 až 14 let nemuseli platit za vakcínu, která by je měla ochránit před viry, jež vyvolávají rakovinu děložního čípku. Fyzioložka prof. RNDr. Anna Strunecká DrSc., upozorňuje, že vakcínu Gardasil, na evropském trhu dostupnou pod názvem Silgard, považují američtí experti za nejnebezpečnější vakcínu, kterou se dnes očkuje. Totéž platí o vakcíně Cervarix. Více zde.

Přitom přírodní řešení boje s HPV. Její jméno je Coriolus.

Coriolus patří mezi medicinální houby, které mají silné imunostimulační i přímé protivirové účinky.Jeho podpora nespecifické složky imunitního systému vychází hlavně z vysokého obsahu β glukanů a proteoglukanů. Tato kombinace se zdá být velmi příhodnou pro potírání infekce human papilloma virem (HPV), který stojí za rakovinou děložního čípku, ale i rakovinou v oblasti úst a krku. 90% rakovin děložního čípku vzniká na podkladě HPV infekce. Některé studie přinášejí i zprávy o možné souvislosti mezi infekcí HPV a rakovinou prostaty.

V prvních stádiích, kdy se na děložním čípku objeví předrakovinné změny, se provádí pouze sledování, změny se neřeší, ale i u nich je riziko další progrese. Je tedy nutná pravidelná observace, aby se v případě zhoršování invazivně zasáhlo. Pokud by bylo možné zasáhnout již v této fázi nějakou účinnou neinvazivní metodou, bylo by to více než žádoucí.

Možnosti testovat účinek této houby na virus HPV a dysplastické změny na děložních čípku se chopilo vícero vědců, např. Prof. Todor Chernev, Dr Silva Couto, Dr. Jean  Monro, Dr. Stoyan Borisov aj. Vybrali si přípravek Coriolus, který obsahuje biomasu bohatou na imunostimulační látky.

Dr. Silva Couto prováděl výzkum týkající se podávání Coriolu u pacientek s dysplastickými změnami na děložním čípku, z nichž některé byly nakaženy i virem HPV. Roční podávání preparátu v dávce 3g/den, jehož účinnost byla porovnávána s kontrolní skupinou, v níž pacientky nebraly přípravek z Coriolu, ukázala profit, který z užívání pacientkám plyne. U pacientek užívajících přípravek z Coriolu došlo k regresi dysplastických změn (u pacientek užívajících Coriolus o 72,5%, u skupiny bez suplementace 47,5%)  a ke clearence viru ( Coriolus 90%, bez Coriolu 8,5%).

Studie Prof. Cherneva také potvrdily vliv Coriolu na HPV infekci. Byly provedeny dvě na sobě nezávislé studie.

1. Studie proběhla mezi lety 2009‒2010 a zahrnovala 100 žen ve věku od 16‒50 let, které byly infikovány vysoce a nízce rizikovými kmeny HPV co se rozvoje rakoviny týká.  Byl jim po dobu 6 měsíců podáván přípravek Coriolus 2x3 tablety, nebo bylo podávání Coriolu kombinované s chirurgickou intervencí.

Pacientky byly vyšetřeny na HPV infekci, včetně určení subtypu HPV, byla provedena cytologie materiálů z děložního čípku (PAP test) a určena tíže dysplastických změn. To se provádělo na počátku a na konci studie. Výsledky potvrdily, že u 64 tj. 88%, ze 73 pacientek, které byly suplementovány Coriolem, a 25, tj. 93%, z 27 pacientek, které měly kombinovanou léčbu, došlo k vymizení infekce. Byly HPV negativní. Výsledky pacientek s PAP testem, jenž je řadil do skupiny IIIa a IIIb, ukázaly zlepšení na PAP I nebo II.

Na konci prováděné studie zůstalo jen 11 HPV pozitivních pacientek. Ty byly pozitivní na jeden nebo více suptypů, přičemž subtyp 16 je znám svou rezistencí k léčbě.

2. Studie se prováděla mezi lety 2010‒2012, 200 žen nakažených HPV bylo suplementováno přípravkem Coriolus po dobu 6 měsíců v dávce 2x3 tablety.

Opět byly provedeny testy na přítomnost viru HPV a určení jeho subtypu, prováděly se děložní stěry a určovala se stádia dysplastických změn. Kontroly se prováděly 3. a 6. měsíc. Studie se též zaměřila na možné negativní účinky a možné komplikace, jež by mohla léčba způsobit v graviditě.  Preparát byl také užíván partnery testovaných žen, a to u 70% párů, z nich u  90% párů bylo po dokončení léčby HPV negativních.

U 95% pacientek došlo k vymýcení viru, byly HPV  negativní. Opět se ale ukázalo, že subtyp 16 je rezistentnější k léčbě. U HPV pozitivních pacientek bez histologických změn na děložním čípku došlo k úplné redukci viru již po 3 měsících léčby, u pacientek s lehkými  dysplastickými změnami napomáhá Coriolus ke zvýšení virové clearence, v případě vyšších stupňů dysplasie posiluje Coriolus imunitní systém a redukuje riziko relapsu.  

Prokázalo se též, že léčba Coriolem s sebou nenese vedlejší účinky a nemá vliv na případnou graviditu.

Dr. Jean Monro vypracoval schéma, při kterém podávání Coriolu a kyseliny listové po dobu 8 týdnů ochrání pacientky HPV pozitivní před rozvojem rakovinného bujení.

Dr. Borisov v roce 2012 pak koncipoval svou studii podobně jako dva první zmínění. Zařadil do ní 100 pacientek věku 16‒50 let, které byly pozitivní na vysoce rizikový subtyp HPV, tj. 96 pacientek a 4 pacienty s méně rizikovým subtypem HPV.

Pacientky rozdělil do 2 skupin, 73 členná skupina dostávala Coriolus 3g/den po dobu 6 měsíců. 27 pacientek bylo suplementováno Coriolem a byla prováděna i chirurgická intervence. U pacientek byly zjišťovány subtypy HPV, odebírány cytologické vzorky na zjištění stupně dysplazie.

I jeho výsledky ukázaly, že téměř 90% pacientek pouze na Coriolu bylo po 6 měsících negativní na HPV, u pacientek s kombinovanou léčbou to pak bylo 93%.

Vzhledem k množství nezávislých studií, které opakovaně potvrdily účinnost Coriolu na infekci HPV virem i na dysplastické změny v oblasti děložního čípku, je možné tento považovat za skutečně účinný.

http://www.positivehealth.com/article/cancer/coriolus-versicolor-as-an-effective-addition-to-the-treatment-of-hpv-infection

http://www.aneid.pt/pdf/Poster_Coriolus_Ohrid_2013_.pdf

http://www.mycologyresearch.com/pdf/articles/CORIOLUS_VERSICOLOR_En_MedLine_YBogdanova_WA_version2.pdf

Monro J. 2005. Cytokine Th1 to Th2 Shift can be Reversed by Coriolus. Prospective  Trial for HPV Control with Coriolus. Clinical Journal of Mycology, Vol. 1, Ed. 10: 4.

Trifonov G. Coriolus-a new addition to the arsenal for complex treatment of oncogynecological diseases.  Akush Ginekol (Sofiia) 2009, 48 Supplement 1:18

Borisov S. Coriolus versicolor-Assessment of the Effects on Patients Infected with Low-risk and High-risk HPV Subtypes. Clinical Journal of Mycology: 2-4. January 2012.

Serth J, Panitz F, Paeslack U, Kuczyk MA, Jonas U. 1999 Increased levels of human

papillomavirus type 16 DNA in a subset of prostate cancers. Cancer Res, 59(4):823-5.