bezpilulky.cz © 2015 Privacy Policy  

Přiblížíme Vám moc, sílu a bezohlednost potravinářského a farmaceutického průmyslu. Staňme se více uvědomělými, abychom dokázali rozeznat lži od pravd, abychom se přestali řídit příkazy systému, který je v rukou mocných ...

Náš cíl

Štítky

 

Chřipkové vakcíny

 

Natural News testy chřipkových vakcín na těžké kovy odhalili 25-tisíc krát vyšší hladinu rtuti, než je EPA limit pro pitnou vodu

 

(Natural News) Rtuťové testy na vakcínách v Natural News Forensic Food Lab odhalili šokujícně vysokou hladinu toxické rtuti v chřipkových vakcínách od GlaxoSmithKline. Testy rtuti přes ICP-MS ve Fluaval vakcíně zjistili koncentraci 51ppm (mg/kg), což je 25 tisíc krát vyšší hodnota než maximální koncentrace rtuti v pitné vodě nastavené EPA. ( Americká agentura na ochranu životního prostředí – pozn.překlad).

 

Testy byly uskutečněné prostřednictvím ICP-MS ( ICP-MS : Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry = hmotnostní spektrometrie s indukčněvázanou plazmou – poz. Překl.), využívající čtyřstupňovou kalibrační křivku pro přesnost. Dokonce tak i prokázali extrémně vysokou hladinu rtuti v uvedené vakcíně, vyšší než v čemkoliv, co dopsud testovali včetně tuňáka a mořských ryb, které jsou známé vysokým obsahem rtuti.

 

Ve  skutečnosti koncentrace rtuti,  naměřená v této GSK chřipkové vakcíně , byla 100-krát vyšší než doposud nevyšší naměřená v kontaminovaných rybách.

 

A i přesto  jsou vakcíny vpichované přímo do těla, tedy způsobem toxičtějším než je jen ústní podání. Jak můj předcházející výzkum na potravinách dokumentoval, rtuť přijatou orálně lze snáze blokovat konzumací běžných potravin, jako jahod nebo arašídového másla, které vážou a zachycují až 90% přijaté rtuti.

 

Uvádíme aktuální výsledky složení chřipkové vakcínyod GSK:

 

Hliník:        0,4 ppm

 

Arzen:        nula

 

Kadmium:  nula

 

Olovo:        nula

 

Rtuť:           51 ppm= 51mg/kg

 

Všechny testy byly provedeny podle kalibrace, ICP-MS metodou, jak dokazují  následující videa: these lab videos.

 

Lékaři, farmaceuti a veřejná média pokračují ve lžích o rtuti ve vakcínách

 

Navzdory vdecky potvrzeným informacím o vysokých koncentracích rtuti v chřipkových vakcínách, mějte na paměti, že většina lékařů, farmaceutů a veřejných médií pokračuje v uveřejňování lži, že rtuť již byla z vakcín odstaněna.

 

Nevadí ani skutečnost, že výskyt rtuti sami připouštějí na obale balíčku obsahujícího lahvičky s vakcínou. A dnes Natural News, s použitím vyspělého laboratorního vybavení, vědecky potvrzuje přítomnost rtuti v chřipkovýchv vakcínách. Přítomnost vysokého množství rtuti ve chřipkové vakcíně je nevyvratitelná.

 

Každý, kdo tvrdí, že rtuť byla odstraněná ze všech vakcín je buď  neuvážlivý ignorant a nebo záměrně lže.

 

A každý, kdo se vědomě nechá očkovat rtutí, se již pravděpodobně stal obětí poškození mozku, jak je dobře známo, způsobeného rtutí.

 

Vložit tvrzení: „žádné kontrolované studie“.

 

Šokující příbalová informace vakcíny ochotně připouští, že vakcína nikdy nebyla podrobená vedeckým klinickým studiím:

 

„žádné kontrolované studie dostatečně neprokázaly snížení výskytu chřipkového onemocnění po očkování Flulaval“, uvádí příbalová informace drobným písmem (které nikdo nečte).

 

Toto tvrzení je vytištěno přímo v příbalové informaci, ale zatím žádné veřejné médium neinformovalo o tomto podivuhodném přiznání. Prohlášení samo o sobě je přiznáním, že trh s chřipkovými vakcínami je podvod.

 

Vakcíny proti chřipce jsou celoplošně  široce propagovány  a podporovány  s odůvodněním, že s nulovým rizikem poskytují 100% ochranu. Nikdo z veřejných médií nezpochybnil toto tvrzení i přes to, že příbalová informace  otevřeně připouští, že jde o úplný nesmysl a nikdy nebyla podrobena vědeckému výzkumu.

 

 

Žádný důkaz bezpečnosti či účinnosti u tehotných žen

 

Avšak to není vše, co příbalová informace připouští. Rovněž tvrdí:

 

„Bezpečnost a účinnost Flulavalu nebya nikdy potvrzená u tehotných žen, kojících matek a dětí“.

 

A dnes, kamkoliv se v USA pohnete, všude jsou lékárny (Walgreens, CVS či Wal-Mart pharmacy) propagující očkování proti chřipce pro tehotné ženy. Nevadí skutečnost, že bezpečnost chřipkové vakcíny nikdy nebyla potvrzená u tehotných a taktéž opomíjí zřejmý fakt, že těhotná žena nesmí být očkována rtutí.

 

Kdo potřebuje vědecký důkaz, když máte média přeplněná propagandou podporovanou vládou? Každý, kdo se odváží zpochybnit vědeckou pravdivost tvrzení o bezpečnosti chřipkové vakcíny pro těhotné ženy, je ihned považován za odpůrce všech vakcín.

 

Zjevně jedinou akceptovatelnou potřebou vakcínové veřejnosti je věřit lékařským pohádkám, vzdát se  kritického myšlení a vědeckého skepticizmu. V očkovacím průmyslu, pravé vědě, jednoduše nemají místo. Není divu, že dva bývalí Merck viorologové s federální vládou podali žalobu na nepravdivé tvrzení, kde obviňují společnost z vědomého vykonstruování si vlastních dat o účinnosti na podvedení FDA ( FDA – Úřad pro kontrolu potravin a léčiv – pozn. Překl.).

 

Nikdy nebyla dokázaná účinnost u dětí

 

Vakcíny proti chřipce jsou masivně propagovány u dětí, hned vedle vakcín proti příušnicím  nebo spalničkám. Ale ukazuje se, že očkování proti chřipce nikdy nebylo vedecky testované na bezpečnost či účinnost u dětí.

 

Podívejme se , co příbalový leták této vakcíny přesně uvádí:

 

„Bezpečnost a účinnost Flulavalu u dětských pacientů nebyla nikdy prokázána“.

 

Je to tu černé na bílém.....otevřené tvrzení. V současnosti  jsou vakcíny masivně nabízené rodičům a dětem, jakoby to byl Tic-Tac. Skutečná krása celého podvodu průmyslu s vakcínami je, že není vyžadován žádný vědecký důkaz. Nemusíte mít žádný důkaz, jediné co musíte, je věřit ve vakcínu jako ve věc víry.

 

 

Nikdy nebyla testovaná na riziko vzniku rakoviny

 

Způsobuje chřipková vakcína rakovinu? Upřímná vědecká odpověď je, že vakcíny na to nikdy nebyly testovány. Jak příbalová informace ochotně uvádí:

 

„Nikdy nebyl potvrzen možný karcinogenní , mutagenní účinek či vliv na zhoršení plodnosti“.

 

Věřte nebo nevěřte, Flulaval taktéž upozorňuje , že nemůže být současně podávána s jinou vakcínou:

 

„Nepodávejte Flulval každému.....po předcházející aplikaci jakékoliv vakcíny proti chřipce“.

 

A i přesto jsou k tomu lidé překvapivě vyzýváni, aby se nechali očkovat každý rok, navzdory tomu, že příbalová informace jasně varuje před opakovaným očkováním.

 

 

Přiznání, že chřipková vakcína obsahuje formaldehyd a dexycholát sodný

 

Tatáž příbalová informace, která tvrdí, že nikdy nebyla prokázaná bezpečnost u dětí a těhotných žen, také otevřeně připouští, že obahuje neurotoxické látky.

 

Podle příbalové informace, každá dávka Flulavalu obsahuje až 25mcg formaldehydu (neurotoxinu) a 50 mcg deoxycholátu sodného. A navíc s každou dávkou přijmete 25 mcd rtuti. Nezapomínejte, že jde o rtuť vpichnutou přímo do těla a tak absorbujete celých 100% (zatím, co většina té, kterou sníte se váže s vlákninou v potravě a je vyloučená z těla).

 

 

Souhrnné přiznání, že chřipková vakcína způsobuje záchvaty, křeče a Guillian – Barreho syndrom

 

Napadlo vás někdy, co všechny tyto toxické chemikálie a těžké kovy způsobují u lidí?

 

Chřipkové vakcíny, jak se ukázalo, jsou známé pro obrovské množství devastujících účinků na zdraví, které způsobují.

 

Podle očekávání, veřejnými médii, Wikipedií, lékařskými časopisy a agenturami vládní propagandy /DC, FDA atd./se šíří masivní desinformační kampaň s cílem předstírat, že očkování proti chřipce nenese vůbec žádná rizika. Navzdory tomu , sama příbalová informace

 

Otevřeně přiznává, že chřipková vakcína je spojená s dlouhým děsivým seznamem závažných nežádoucích účinků.Co tato příbalová informace sděluje /viz níže přiloženou fotografii:/

 

„Mimo zpráv v klinických studiích, následující nežádoucí účinky byly identifikovány i v klinické praxi...

 

- zvracení

- řes  

- bolest na hrudi  

- ospalost

- alergické otoky úst                

- Guillian-Barreho syndrom

- anafylaktický šok

- záchvaty, křeče

- aryngitida  

- nervová paralýza obličeje či hlavy

- svalová slabost                    

- encefalopatie (poškození mozku)

- artritida

- paralýza končetin

- závratě

- nespavost

- parastezii (brnění, mravenčení, dušnost, pocení)

 

Zde je obrázek této části příbalového letáku, kompletně s GlaxoSmithkline bezplatným telefonním číslem:

Description: http://www.naturalnews.com/gallery/articles/Flulaval-mercury-flu-shot-adverse-effects-600.jpg

 

Když se necháte očkovat proti chřipce, naletěli jste šarlatánům

 

Konečným závěrem je, že chřipkové vakcíny zcela postrádají jakýkoliv vědecký důkaz o bezpečnosti či účinnosti.Nevíme, zda fungují, jinými slovy, zda to vůbec výrobce vakcíny ví. A už vůbec ne, zda to vědí lékaři a nebo zdravotnický personál, který je podává. Chřipkové vakcíny jsou vpichovány do lidí, jednoduše jako věc slepé víry, společnostmi velmi podobnými těm, které již byly odsouzené za těžké zločiny.

 

Například GlaxoSmithKline nejen vyrábějí Flulaval vakcíny...společnost taktéž spáchala mnohonásobný trestný čin, byli přichyceni při podplácení lékařů a nakonec souhlasili, že uhradí miliardu dolarů jako trestné vyrovnání s americkým ministerstvem spravedlnosti.

 

Uvěřit spolehlivosti chřipkové vakcíny poskytované společností zločinců je podobné, jako důvěřovat čistotě heroinu, který si koupíte od prodejce na ulici. Obojí, chřipková vakcína i heroin, mají mimochodem minimálně jedno společné, ani jeden nikdy nebyl testován na bezpečnost.

 

Také víme, že chřipková vakcína obsahuje neurotoxické látky a těžké kovy ve znepokojivých koncentracích. Toto je nezvratný vědecký fakt.Víme, že neexistuje bezpečná forma rtuti, stejně jako neexistuje bezpečná forma heroinu – všechny formy rtuti jsou vysoce toxické, když jsou vpíchnuté do těla (ethylová, methylová, organická, anorganická).

 

Jediní lidé, kteří to tvrdí jsou tací, kteří  se již rtutí otrávili a tak nejsou schopni racionálně myslet. Vidíte, že poškození funkce mozku rtutí je přesně to, co způsobuje že někteří lidí se nechají oklamat tvrzením, že vakcíny jsou bezpečné a účinné.

 

Technicky vzato, musíte být hloupí, pokud věříte něčemu takovému i přes to, že příbalová informace tvrdí přesný opak.

 

 

Sdílej tento příběh, šiř pravdu

 

Šiř tento příběh mezi všechny, kteří by měli znát pravdu o chřipkových vakcínách.Tato zpráva se musí rozšířit. Každý fakt uvedený v tomto článku je 100% pravdivý a ověřený.Citace z příbalového letáku Flulavalu jsou zaznamenaná vyhlášení GlaxoSmithKline.

 

A pro záznam, já nejsem odpůrcem očkovacích teorií. To s čím nesouhlasím je opakované používání toxickým těžkých  kovů a chemikálií ve vakcínách.Rovněž jsem proti podvodnému trhu s vakcínami.

 

Pokud by jakýkoliv jiný produkt byl uveden na trh se stejnými podvody a nepravdami jako vakcíny, byl by FTC (Federal trade commission = komise pro ochranu spotřebitelů pozn. Překl.) okamžitě obviněný z podvodu a uvádění omylu. Ale když se očkovací průmysl dopouští podvodů každý předstírá, že se to neděje.

 

I přes podvodné jednání , pokud by výrobci očkovacích látek zastavili otravu lidí přísadami ve vakcínách (odstraněním rtuti, formaldehydu a jiných látek z jejich produktů), téměř celý odpor by rychle zmizel.

 

Zdroj:

 

Přeloženo z NaruralNews.com